(25) 757 05 54 biuro@majsterpol.pl

Warunki atmosferyczne podczas przeprowadzania prac termomodernizacyjnych
– czy tynkowanie w zimie jest możliwe?

 

Przedsięwzięcie termomodernizacji powinno przebiegać w sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz z zachowaniem wymaganych przerw technologicznych. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że nałożona izolacja będzie nietrwała i podatna na uszkodzenia. Dlatego tak ważne jest, aby wykonawcy stosowali się do zaleceń producenta materiałów budowlanych. Jaka pogoda jest w takim razie optymalna do rozpoczęcia prac termomodernizacji? W jakich warunkach można przeprowadzić poszczególne prace?

Dlaczego panujące warunki atmosferyczne są tak istotne podczas nakładania termoizolacji?

Każdy produkt posiada swoją kartę techniczną. Możemy w niej znaleźć między innymi informacje na temat: zastosowania, przygotowania podłoża, sposobu użycia jak również zalecenia dotyczące warunków atmosferycznych w trakcie prowadzenia prac oraz wiązania materiału, których przestrzeganie jest bardzo ważne.

Nieodpowiednia temperatura powietrza i podłoża, opady deszczu lub śniegu, silny wiatr czy bezpośrednie nasłonecznienie mogą negatywnie wpływać na właściwości wykorzystywanych materiałów. W jaki sposób odbije się to na ich jakości? Niekorzystne warunki atmosferyczne mogą doprowadzić do powstania trwałych różnic kolorystycznych, obniżyć trwałość danego produktu, a w konsekwencji odspojenia. Panujące warunki atmosferyczne wpływają także na przebieg reakcji chemicznych, które zachodzą w stosowanych materiałach. W związku z tym przykładowo opady deszczu powodujące np. zawilgotnienie podłoża mogą uniemożliwić związanie termoizolacji.

Idealne warunki pogodowe – czy tynkowanie w zimie jest w ogóle możliwe?

Wykonawca termomodernizacji budynku musi przestrzegać kilku istotnych reguł, aby materiały budowlane zachowały swoje właściwości. Jedną z nich jest zaniechanie realizacji, jeżeli temperatura powietrza będzie niższa niż +5˚C, a w przypadku niektórych materiałów niższa niż +10˚C. Odpowiednie warunki atmosferyczne dotyczą zarówno realizacji jak również okresu wiązania i wysychania materiału. Podane temperatury stanowią bowiem dolną granicę dopuszczalnej normy w przypadku większości materiałów budowlanych.

Pomysł wykonania termomodernizacji budynku podczas kalendarzowej zimy może okazać się zupełnie nie trafiony biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne. Padający śnieg oraz ujemne temperatury to poważne przeszkody dla osób, które zamierzają ocieplić dany budynek. Warto również podkreślić, iż niekorzystne warunki pogodowe powodują wydłużenie przerw technologicznych. Należy jednak pamiętać o tym, że zima charakteryzuje się dużymi wahaniami temperatur, więc jeżeli warunki atmosferyczne spełniają normy podane w karcie technicznej to przeprowadzenie termomodernizacji jest jak najbardziej możliwe.

Zalecenia dotyczące warunków atmosferycznych w trakcie poszczególnych etapów termomodernizacji

Przeprowadzenie termomodernizacji składa się z kilku etapów, w którym stosuje się produkty wchodzące w skład systemu danego producenta plus inne materiały dodatkowe nie będące częścią systemu. Każdy z tych produktów może mieć określone odmienne parametry techniczne. Dlatego warto w indywidualny sposób określić warunki, które będą odpowiednie do przeprowadzenia poszczególnych etapów.

 

Etapy przeprowadzenia termomodernizacji:

  • gruntowanie – przed rozpoczęciem gruntowania wykonawca musi upewnić się, że podłoże jest suche i czyste. Zaleca się, aby podczas wszystkich prac termomodernizacji zabezpieczyć rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie działających czynników zewnętrznych takich jak np. promienie słoneczne. Niezabezpieczenie prac siatkami może obniżyć trwałość powłoki gruntującej. Stosując MajsterGrunt Głębokopenetrujący lub MajsterGrunt Uniwersalny trzeba zadbać o to, aby temperatura otoczenia oraz samej nawierzchni nie byłą niższa niż +5˚C,
  • mocowanie płyt styropianowych przy użyciu zaprawy klejowej – prawidłowe przyklejenie styropianu stanowi kluczową czynność podczas całej termomodernizacji budynku. Stosując zaprawę klejową MajsterPol Styrolep K dopuszczalny zakres temperatur podczas klejenia styropianu wynosi od +5 do +25˚C. Gotową zaprawę nanosimy na równe i oczyszczone podłoże,
  • zatapianie siatki zbrojeniowej – wykorzystując MajsterPol Styrolep Z zalecenia dotyczące warunków atmosferycznych jak również przygotowania podłoża są analogiczne do zasad stosowanych przy mocowaniu płyt styropianowych,
  • gruntowanie pod tynk zewnętrzny – należy pamiętać, że gruntowanie można rozpocząć dopiero po całkowitym związaniu poprzednich warstw. Dopuszczalny zakres temperatur, w tym przypadku jest zależny od zastosowanego gruntu. MajsterGrunt podtynkowy Akrylowy czy Silikonowy może być stosowany od +5 do + 25˚C. W momencie zastosowania MajsterGrunt podtynkowy Silikatowy temperatura powinna wynosić od +10 do + 25˚C. Zastosowanie się do tych zaleceń jest niezwykle istotne, gdyż czynniki atmosferyczne mogę doprowadzić nawet do odspajania gruntu (wraz z warstwą tynku),
  • tynkowanie – zalecane warunki atmosferyczne podczas aplikacji tynku zależą od właściwości wybranego produktu. MajsterTynk Silikonowy, Akrylowy jak i Mineralny mogą być nakładane przy standardowej temperaturze od +5 do +25˚C. Natomiast wykorzystując MajsterTynk Silikatowy bądź Silikatowo-Silikonowy, a także Mozaikowy jest możliwy do zastosowania w temperaturze od +10 do +25˚C. Na tym etapie po całkowitym wyschnięciu tynku możemy zdemontować siatki osłonowe, chroniące nasze prace przed wpływem czynników atmosferycznych. Niezastosowanie siatek osłonowych może skutkować między innymi zmianami kolorystycznymi na powierzchni wyprawy tynkarskiej (wykwity, przebarwienia), a także powstawanie ubytków prowadzących do stopniowego odspajania tynku od elewacji.

Czy sposób przechowywania materiałów budowlanych ma duże znaczenie?

Zarówno sposób aplikacji jak również przechowywania ma ogromne znaczenie i wpływa na właściwości danego produktu. Zawsze należy zadbać aby wyznaczone miejsce na składowanie materiałów budowlanych było wolne od wilgoci oraz zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych. Należy je przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowanych w temperaturze otoczenia od +5 do +25 ˚C. Wszystkie produkty chronimy przed mrozem. Przechowując w taki sposób materiały budowlane wykonawca może mieć pewność, ze wszystkie materiały są pełnowartościowe.

Powiązane produkty

Slider

Materiały do pobrania

Zobacz również

Slider

MajsterPol poleca:

Slider

CONTACT US!

  contact

  Sales department
  mobile +48 502 333 116
  majsterpol@majsterpol.eu

  MP MAJSTER-POL
  POLAND Mienia, ul. Jedlina 29,
  05-319 Cegłów

  follow us